Τέχνη

Loading...

Tuesday, November 15, 2011

ΜΠΑΤΜΑΝ(ίδης) ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΑΛΙΑ
Άξια τέκνα της προσφυγιάς ομιλούν στο hdk chanell, το οποίο έχει έδρα στην Αστραλία, αλλά εκπέμπει και στο Hong Kong(το κάνουμε εδώ μας ακούνε στην Ασία που λένε) ιδιαίτερη έμφαση στο 2.10
"greeks uploading songs onto youtube to share their sorrow''

1 comment: